Bli sprek på Costa Blanca

Spaniaboligen på stolpejakt i Gran Alacant

Nordmenn er kjent for sin ”Ut på tur” kultur, og gjerne med en sekk på ryggen. Mange av oss er vokst opp med foreldre som har gjort turgåing til en familieaktivitet og som en sunn og morsomt aktivitet. Å ”gå en tur” har blitt et begrep i Norge og et alternativ til trening, og jo eldre vi blir desto mer nødvendig ser vi at turgåing har blitt.

Mange kjenner sikkert til konseptet Stolpejakten som i hovedsak er å ha et mål med turen. Stolpejakten legger til rette for å aktivisere både unge og gamle, eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet.

Vi i spaniaboligen har selv vært på stolpejakt i Norge og synes dette er et så bra konsept at vi ønsker å adoptere denne aktiviteten til nordmenn i Spania, men med noen tilpasninger i forhold til hvordan vi lever i Spania sammenlignet med hvordan vi lever i Norge. Vi må bevege oss i Spania også, spesielt om vi tilbringer lange ferierer, eller er ”klimaflyktninger” og bor der store deler av vinterhalvåret.

For de som ikke kjenner til Stolpejakten så går dette ut på å finne stolper som er sentralt plassert på ulike steder. Stolpene kan registreres både manuelt og digitalt ved å laste ned en applikasjon (app) på mobilen. Bruker man en app så skanner man QR-kode som er plassert på stolpen.

Stolpejakten i Norge gir deg poeng for hver stolpe du har skannet, og motivasjonen er ofte å finne alle stolpemarkeringene.

Hvordan vi vil legge opp dette i Spania vil vi komme tilbake til, men intensjonen skal være et lønnsomt samarbeid mellom nordmenn og næringslivet på Costa Blanca. For hver QR-kode du skanner skal du finne en rabatt eller en fordel hos en av våre samarbeidspartnere.